AS PERSOAS VULNERABLES PRECISAN A TÚA AXUDA

AXÚDANOS E DOA AHORA

CUNHA TRANSFERENCIA COA CANTIDADE QUE QUEIRAS

NÚMERO DE CONTA: ES66 2080 5216 8430 4000 0408

LEMBRA QUE SE DOAS DESGRAVAS NO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PERSOAS FÍSICAS

TODA AXUDA É BOA           

PASOS A SEGUIR PARA DOAR

01

Decidir a cantidade da doazón

02

Ingresala mediante transferencia bancaria en ES66 2080 5216 8430 4000 0408

03

Enviar o comprobante de pago a erguete@erguetevigo.org ou por fax a 986 267 017

04

Recibir a bonificación
da donación coa desgravación no imposto sobre a renda

E SE ES UNHA EMPRESA

01

Decidir a cantidade da doazón. Pode ser económica ou de material.

02

Ingresala mediante transferencia bancaria en ES66 2080 5216 8430 4000 0408
ou enviala a Martínez Garrido 21, Vigo

03

Enviar o comprobante de pago a erguete@erguetevigo.org ou por fax a 986 267 017

04

Recibir a bonificación
da doazón con deduccións no imposto de sociedades