986 250 240     
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

Formación drogas

Direcciones de Recursos

 • UAD de Vigo I - Isaac Peral 8 A, bajo Vigo
 • UAD de Vigo II - Pintor Colmeiro 9   Vigo
 • Concello de Vigo - Tel.: 986 482 750   Vigo
 • UAD de Villagarcía - Gumersindo Nartallo 9   Concello de Vilagarcía Tel.: 986 507 970
 • UAD de O Grove - Lordelo s/n, Edificio Policía Municipal   Concello de O Grove   Tel.: 986 731 614
 • UAD de Pontevedra I - Pl. de Valentín García Escudero s/n   Concello de Pontevedra   Tel.: 986 865 403
 • UAD de Pontevedra II - Ezequiel Massoni 7 Concello de Pontevedra Tel.: 986 882 600
 • UAD de Porriño   - Domingo Bueno 15, sótano   Concello de Porriño
 • Concello de Porriño - Tel.: 986 330 861
 • UAD de Cangas - Avda. de Ourense, 46   Concello de Cangas
 • Concello de Cangas - Tel.: 986 303 402
 • Proyecto Hombre de Vigo - Ramón Nieto 245   Vigo   Tel.: 986 374 646
 • Consellería de Sanidade e Servicios Sociais - Edificio Administrativo San Caetano 2, 2º   Santiago de Compostela   A Coruña
 • Plan Autónomico sobre Drogodependencias - Tel.: 981 541 859 / 981 546 066
 • Cáritas Tui-Vigo - vda. García Barbón 104, bajo
 • Asociación Cruz Vermella Española - Ecuador 16   Vigo   Tel.: 986 423 674
 • Grupo de Estudios Sobre a Condición da Muller "Alecrín" - Avda. García Barón 30, 5º of. 8   Vigo
 • Asociación Faraxa pola Abolición da Prostitución
 • Fundación Secretariado Xeral Xitano - Faisán 3, entresuelo
 • Hermanas Trinitarias - Ronda Don Bosco 40   Vigo   Tel.: 986 43 21 07
 • Plan Comunitario Teis - Coutadas 59, baixo   Vigo   Tel.: 986 28 16 70
 • Plan Comunitario Casco Vello - Misericordia, 2   Vigo
 • Freixeiro de Axuda ao Necesitado (AFAN) - Pastora 44, baixo   Vigo
  Tel.: 986 41 38 90
 • Solidariedade para o Desenvolvemento e a Paz-Sodepaz - Avda. Ramón Nieto, 406   Tel.: 986 272 498
 • Asociación Mans Unidas - Vázquez Varela 54, 2ºB   Vigo   Tel.: 986 42 36 96
 • Proxecto Mundo - Estrada 6, 6º   Vigo   Tel.: 986 297 318
 • Asociación para a Solidariedade - Lalín 3, Perpetuo Socorro Vigo Tel.: 986 237 145
 • Solidarios para o Desenvolvemento - Universidade de Vigo Lagoas Marcosende   Vigo   Tel.: 986 812 108
 • Asociaciones de ayuda a drogodependiente
 • Asociación de lucha contra la droga Alborada
 • Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
 • Proyecto Hombre
 • Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, o Alcoholismo y otras Toxicomanías
 • Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)

Otros enlaces de interés

ENTIDADES COLABORADORAS
Asociación de Axuda ao toxicómano Érguete declarada de utilidade pública no Diario Oficial de Galicia núm. 93. Miembro asociado á Unión Española de Asociaciones de Ayuda al Toxicómano (U.N.A.D.) - CIF G-36-642-726